Teisės aktai

Lietuvos teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas Nr. IX-216, 2001 m. kovo 20 d. (Žin., 2001, Nr. 31-1010).

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybes nutarimas Nr. 831 „Dėl Valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesuose tvarkos aprašo, Bankrutuojančios ir bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo patvirtinimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl valstybės rinkliavos objektu sąrašo, šios rinkliavos dydžių ir mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ papildymo“, 2001 m. liepos 3 d. (Žin., 2001, Nr. 58-2090).

3. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas Nr. 4-337 „Dėl bankroto administratorių elgesio kodekso patvirtinimo“, 2009 m. liepos 7 d. (Žin., 2009, Nr. 83-3480).

4. Garantinio fondo įstatymas (Žin., 2000, Nr. 82-2478).

5. LRV 2002 m. gruodžio 31 d. nutarimas Nr. 2103 “Dėl išmokų iš Garantinio fondo” (Žin., 2003, Nr. 2-43).

Kiti susiję teisės aktai:

Civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262).

Civilinio proceso kodeksas (Žin., 2002, Nr. 36-1340).

Darbo kodeksas (Žin., 2002, Nr. 64-2569; atitaisymas Nr. 71).

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymas (Žin., 2002, Nr. 73-3085).