Likviduojama dėl bankroto UAB „Verkon“

Pavadinimas: Likviduojama dėl bankroto UAB „Verkon“
Įmonės kodas: 300067201
Adresas VĮ Registrų centre: Verkių g. 68D-10, 08344 Vilnius

  1. 2021-12-08 Vilniaus apygardos teismas supaprastinta tvarka iškėlė bankroto bylą UAB „Verkon“, į.k. 300067201, civ. byla Nr. eB2-3168-643/2021. Nutartis įsiteisėjo 2021-12-16. Administratoriumi paskirta UAB „Notisa“ (įmonės kodas 148222531, įmonių nemokumo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. N-JA0048). Įgaliotu asmeniu paskirta Virginija Šimkūnienė (įmonių nemokumo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. N-FA0088).