B UAB „Viarmi statyba“

Pavadinimas: B UAB „Viarmi statyba“
Įmonės kodas: 302861993
Adresas VĮ Registrų centre: Žemaitės g. 100, 76172 Šiauliai

3. SKELBIMAS 2019-04-11. B UAB „Viarmi statyba“ (į. k. 302861993) už didžiausią pasiūlytą kainą parduota debitorinius įsiskolinimus:
– V. R., a. k. 3680418xxxx, 3500 Eur (trijų tūkstančių penkių šimtų eurų) žalos atlyginimą, 5 (penkių) proc. dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (3500 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2018-06-11) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, civ. byla e2-8815-1003/2018,
– A. G., a. k. 3870222xxxx, skolą 5500,00 Eur (penkis tūkstančius penkis šimtus eurų), civ. byla Nr. e2-9184-907/2018.
Pirkėjų prašymai priimami dvi savaites nuo skelbimo išspausdinimo dienos. Teirautis mob. Nr. 8(615)73177 d.d. nuo 7.15 iki 16.00 val., adresu: Įmonių g. 21-6, Panevėžys, el. paštas notisabankrotai@gmail.com (naujas).

2. 2018-06-26 Šiaulių apygardos teismo nutartimi nutarta pripažinti B UAB „Viarmi statyba“ bankrutavusia ir likviduoti šią įmonę dėl bankroto.

  1. 2018-02-13 Šiaulių apygardos teismas iškėlė bankroto bylą UAB „Viarmi statyba“, į.k. 302861993, civ. byla Nr. B2-521-440/2018. Nutartis įsiteisėjo 2018-02-26.UAB „Notisa“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo eil. Nr. B-JA054). Įgaliotu asmeniu paskirta Virginija Šimkūnienė (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo eil. Nr. B-FA279).