Likviduojama dėl bankroto UAB „Revestus“

Pavadinimas: Likviduojama dėl bankroto UAB „Revestus“
Įmonės kodas: 300531395
Adresas VĮ Registrų centre: Ukmergės g. 222, Vilnius

4. 2021-09-10 SKELBIMAS (naujas)Likviduojama dėl bankroto UAB „Revestus“, į. k. 300531395 už didžiausią pasiūlytą kainą parduoda nematerialųjį turtą – buhalterinės apskaitos programą „Euroskaita“ (2019-04-03 licencinė sutartis Nr. 2019/S008, Inv. Nr. 0104, 0109)

Pirkėjų prašymai priimami dvi savaites nuo skelbimo išspausdinimo dienos. Teirautis mob. Nr. 8(615)73177 d.d. nuo 7.15 iki 16.00 val., adresu: J. Janonio g. 6, K1-104, Panevėžys, el. paštas notisabankrotai@gmail.com.

3. 2021-09-10 SKELBIMAS (naujas)Likviduojama dėl bankroto UAB „Revestus“, į. k. 300531395 atskiromis pozicijomis laisvu pardavimu  už didžiausią pasiūlytą kainą parduoda 1 lentelėje nurodytą turtą.

Pirkėjų prašymai priimami dvi savaites nuo skelbimo išspausdinimo dienos. Teirautis mob. Nr. 8(615)73177 d.d. nuo 7.15 iki 16.00 val., adresu: J. Janonio g. 6, K1-104, Panevėžys, el. paštas notisabankrotai@gmail.com.

1 lentelė

Eil.
Nr.
Inv.
Nr.
Turto pavadinimas Pastabos
1 0122 Spinta dokumentams Įmontuojama į sieną
2 0123 Spinta dokumentams su Įmontuojama į sieną
3 105 Spinta stumdomomis durimis Įmontuojama į sieną

2. 2021-03-10 Vilniaus apygardos teismas nutarė likviduoti UAB „Revestus“ dėl bankroto.

 1. 2020-09-04 Vilniaus apygardos teismas iškėlė bankroto bylą UAB „Revestus“, į.k. 300531395, civ. byla Nr. eB2-3535-340/2020. Nutartis įsiteisėjo 2020-09-16. Administratoriumi paskirta UAB „Notisa“ (įmonės kodas 148222531, įmonių nemokumo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-JA054/R-JA104). Įgaliotu asmeniu paskirta Virginija Šimkūnienė (įmonių nemokumo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo Nr. B-FA279/FA184).