B UAB „KUPARA“

Pavadinimas: B UAB „KUPARA“
Įmonės kodas: 302507852
Adresas VĮ Registrų centre: Palangos g. 27, Panevėžys

     2. SKELBIMAS 2019-09-16. B UAB „Kupara“, į. k. 302507852, už didžiausią pasiūlytą kainą parduoda kriauklę su granitiniu stalviršiu.
Pirkėjų prašymai priimami dvi savaites nuo skelbimo išspausdinimo dienos. Teirautis mob. Nr. 8(615)73177 d.d. nuo 7.15 iki 16.00 val., adresu: Įmonių g. 21-6, Panevėžys, el. paštas notisabankrotai@gmail.com.
Turto apžiūra iš anksto susitarus (naujas).

  1. 2019-06-12 UAB „Kupara“ kreditorių susirinkimo protokolu nutarta UAB „Kupara“ (toliau – B UAB „Kupara“ arba įmonė), įmonės kodas į.k. 302507852, adresas VĮ Registrų centre Palangos g. 27, Panevėžys, bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka. Administratoriumi paskirta UAB „Notisa“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo eil. Nr. B-JA054). Įgaliotu asmeniu paskirta Virginija Šimkūnienė (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo eil. Nr. B-FA279), mob. Nr. (8~615) 73177.