B UAB „KUPARA“

Pavadinimas: B UAB „KUPARA“
Įmonės kodas: 302507852
Adresas VĮ Registrų centre: Palangos g. 27, Panevėžys

2. B UAB „Kupara“ kreditoriai, vadovaujantis ĮBĮ 10 str. 4 p. 5 d., savo reikalavimus, gali pareikšti iki 2019-07-26 adresu administratorei Virginijai Šimkūnienei, Įmonių g. 21-6, 35101 Panevėžys arba notisabankrotai@gmail.com.

  1. 2019-06-12 UAB „Kupara“ kreditorių susirinkimo protokolu nutarta UAB „Kupara“ (toliau – B UAB „Kupara“ arba įmonė), įmonės kodas į.k. 302507852, adresas VĮ Registrų centre Palangos g. 27, Panevėžys, bankroto procesą vykdyti ne teismo tvarka. Administratoriumi paskirta UAB „Notisa“ (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo eil. Nr. B-JA054). Įgaliotu asmeniu paskirta Virginija Šimkūnienė (įmonių bankroto administravimo paslaugas teikiančių asmenų sąrašo eil. Nr. B-FA279), mob. Nr. (8~615) 73177.